ก.ล.ต. ให้คณะกรรรมการ POLAR แจงเป็นรายบุคคลเพิ่ม กรณีไม่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น-ยกเลิกซื้อA day

ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการ POLAR ชี้แจงเป็นรายบุคคลเพิ่ม กรณีไม่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น-ยกเลิกซื้อA day

การฝึกฝนทักษะและสถาบันอุดมศึกษา

ในโลกที่เรียกกันว่า VUCA คือ V-volatility ฟุ้งกระจายจนคาดคะเนไม่ได้ U-uncertainty ไม่แน่นอน C-complexity ซับซ้อน A-ambiguity กำกวมนั้น การบอกว่าทักษะใดที่จำเป็นต่อคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องยากเนื่องจากสถานการณ์แปรเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การแสวงหากำไรจากเทคโนโลยี การยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภค สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาวการณ์ใช้พลังงานของโลก ฯลฯ

แบบอย่างของ มหาตมะ คานธี ภาวะผู้นำที่ยึดถือค่านิยมที่ถูกต้อง

คานธีมีเพียง 2 มือเปล่า แต่สามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมาย ขณะที่กำลังทหารอาจจะทำไม่ได้ อะไรคือความลับของพลังอำนาจคานธี แม้จะถูกลอบสังหารเมื่อ 70 กว่าปีมาแล้ว แต่ทำไมคานธีก็ยังคงสร้างแรงดลใจให้แก่ผู้คนนับล้านๆ คนทั่วโลก ผู้นำและรัฐบุรุษที่มีชื่อเสียงหลายคนล้วนได้กำลังใจจากแบบอย่างของคานธี ไม่ว่าจะเป็นมาร์ติน ลูเทอร์ คิง, เนลสัน แมนเดลลา, ทะไลลามะ และ ออง ซาน ซูจี

มองไปข้างหน้าแบบธนินท์ EP02 : บุกเบิกและวางรากฐานระบบโทรคมนาคมไทย

การลงทุนโครงการวางเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานจากยุคเริ่มต้นภายใต้วิสัยทัศน์ของธนินท์ เจียรวนนท์ จึงไม่เพียงสร้างความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ตั้งแต่การปฏิรูปการสื่อสาร และสร้างคุณูปการให้กับกิจการโทรคมนาคมของประเทศ และการทำธุรกิจโทรคมนาคมของทีเอนั้น กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเครือซีพีในปัจจุบัน ภายใต้การบริหารของ True Corporation หรือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในปัจจุบันนั่นเอง

กรมบังคับคดีปรับกลยุทธ์ขายทรัพย์สิน 6 เดือนปีงบประมาณ 2560 ได้กว่า 62,382 ล้านบาท

กรมบังคับคดีแถลงผลงานไตรมาสที่ 2/2560 เร่งผลักดันทรัพย์สินได้กว่า 32,426 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้กับลูกหนี้สำเร็จไปแล้วกว่า 6,000 ราย เพื่ออำนวยความเป็นธรรม และพร้อมสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

เปลี่ยนผ่านประเทศไทย เราจะไปไหนต่อ (1):นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกกาง Data …3 สิ่งที่ต้องไม่ทำเหมือนเดิม

“ไทยพับลิก้า” ชวน ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารโลก หนึ่งในทีมที่ทำการศึกษาล่าสุดของธนาคารโลกเกี่ยวกับประเทศไทยในรายงาน “กลับสู่เส้นทาง: ฟื้นฟูการเติบโตและประกันความมั่งคั่งสำหรับทุกคน” ได้วิเคราะห์การพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นระบบ มาร่วมมองไปข้างหน้าว่าในภาวะเช่นนี้ “เศรษฐกิจไทยจะไปไหนต่อ?” การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีมาถูกทางหรือไม่ และอะไรคือสิ่งที่ประเทศนี้ต้องทำและอะไรคือสิ่งที่ต้องระวังที่สุด

United Airlines: อะไรคือสิ่งที่หายไป

กรณีศึกษานี้เป็นคลาสสิกเคสที่ผู้บริหารทุกองค์กรสามารถเรียนรู้ได้ในหลายมิติ อย่างน้อยที่สุดก็มี 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) และ เรื่องการบริหารภาพลักษณ์ (Public Relations)

1 2 3 346