เหลียวมองฝรั่งเศส : กรณีศึกษา Digital TV ตั้งแต่ปี 2005 จนแล้วเสร็จในปี 2011

ข่าวแจก : ฝ่ายวิจัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

[gview file=’http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2013/03/TH_-_EIC_Note_-Digital-TV-20130308-FINAL.pdf’]