ผลการจัดดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 2555 ประเทศไทยสอบตก ได้อันดับที่ 88

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ปี 2555 ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ที่ 88 จากการจัดอันดับ 176 ประเทศ อ่านรายละเอียดจากข่าวแจกองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ผลการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ปี 2555

Download (PDF, 236KB)