“พลิกเส้นทางพัฒนา… สถาปนาความมั่งคั่งใหม่ให้ประเทศ”

7 พฤศจิกายน 2012