“นริศ ชัยสูตร” เปิดแผนรื้อเอสเอ็มอีแบงก์ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ สางทุจริตปล่อยสินเชื่อ หวังล้างบางหนี้เสีย

นายนริศ ชัยสูตร
นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการเอสเอ็มอีแบงก์

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี โสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือเอสเอ็มอีแบงก์ ในการปล่อยสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน” เมื่อปี 2552-2553 ทำให้แบงก์ต้องเสียหายอย่างน้อย 750 ล้านบาท ยังดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น

โดยประเด็นที่ “คณะกรรมการเอสเอ็มอีแบงก์” หยิบยกขึ้นมาสอบสวน ประกอบด้วยการปล่อยสินเชื่อเกินกว่าวงเงินโดยพลการ เนื่องจากโครงการนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้อนุมัติวงเงินฝากกับเอสเอ็มอีแบงก์เพียง 7,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 1% แต่วงเงินที่แบงก์ปล่อยจริงทั้งสิ้น 23,350 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินที่เกินเพดานที่ได้รับจาก สปส. นั้น มีต้นทุนดอกเบี้ยที่แบกรับภาระสูง

ขณะเดียวกัน โสฬสยังถูกตั้งประเด็นสอบเชิงลึก เรื่องการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าวถึง 15 บริษัท วงเงินรายละ 150-500 ล้านบาท บางกรณีอาจเป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลที่คุ้นเคย จนทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกรายงานแสดงความเป็นห่วงฐานะของเอสเอ็มอีแบงก์

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการเอสเอ็มอีแบงก์คนล่าสุด มีความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ของแบงก์รัฐแห่งนี้ใหม่ ไม่ให้ซ้ำรอยเมื่อ 4 ปีก่อน ซึ่งเอสเอ็มอีแบงก์เคยมีหนี้เสียมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 50% นับเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ ส่วนจะสำเร็จหรือล้มเหลว ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

ไทยพับลิก้า : ความคืบหน้าการสอบทุจริตเป็นอย่างไรบ้าง มีความเสียหายเท่าไร และใครต้องรับผิดชอบบ้าง

จริงๆ เรื่องที่ได้รับมอบหมายให้มาให้สอบมี 5-6 เรื่อง แต่ไม่ขอแจกแจงว่ามีเรื่องอะไรบ้าง เพราะการสอบสวนนั้นเป็นเรื่องลับ เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกและเป็นการปกป้องผู้ที่ถูกกล่าวหา เพราะไม่แฟร์ที่จะพูดถึงผู้ถูกกล่าวหาถ้าเขายังไม่ถูกพิสูจน์ว่าผิดจริง

อย่างไรดี ผมอยากชี้แจงเป็นภาพรวมว่า ใน 5-6 เรื่องที่มีการกล่าวหาและได้รับมอบหมายให้สอบสามารถแยกได้ 3 ลักษณะ คือ หนึ่ง เรื่องทุจริตในการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งเรื่องนี้คิดว่าไม่ค่อยยากเท่าไร เพราะสามารถรวบรวมหลักฐานได้ และระบุผู้รับผิดชอบได้ชัดเจน แต่เรื่องที่สอง เป็นการสอบสวนที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่ผิดพลาดของผู้บริหาร จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และการบริหารที่ไม่ถูกหลักธรรมาภิบาล เรื่องนี้ต้องระมัดระวังที่สุด ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การกระทำที่ว่านั้นเป็นการกระทำที่เกิดจากความประมาทหรือจงใจทุจริต รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องที่สาม เป็นข้อกล่าวหาถึงการปลอมแปลงรายการทางบัญชี เพื่อแสดงผลประกอบการที่ดีกว่าความเป็นจริง และใช้ผลประกอบการอันเป็นเท็จ รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารและกระทรวงการคลัง

สำหรับความคืบหน้าของการสอบสวนนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ โดยจะใช้พยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งหมดวินิจฉัยและให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกสอบสวนอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องความเสียหาย คณะกรรมการสอบสวนจะพิจารณาเฉพาะความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนก่อน แต่หากผลการสอบสวนพบว่าเป็นการกระทำโดยเจตนา หรือประมาทเลินเล่อ ทำให้ธนาคารได้รับความเสียหายแล้ว ก็จะต้องปฏิบัติไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง หรือระเบียบคำสั่งของธนาคาร ซึ่งจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เพื่อพิจารณาความเสียหายทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม และดำเนินการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ หากพบว่ามีการกระทำอันเป็นมูลความผิดทางอาญา ก็จะต้องส่งเรื่องผ่านกระทรวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนใครจะต้องรับผิดชอบบ้าง ต้องรอผลสอบที่จะออกมา

ไทยพับลิก้า : มีคนมองกันว่า กรรมการตั้งเป้าสอบเพื่อต้องการปลดคุณโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ โดยมีใบสั่งมาจากฝ่ายการเมือง

ไม่จริงเลย บอกตามตรงว่าถ้าเลือกได้ ผมไม่อยากสอบใครหรือปลดใคร เพราะผมก็อยากให้ทุกคนรักใคร่ผม แต่เมื่อมาทำหน้าที่ตรงนี้ คือมาเป็นคณะกรรมการธนาคาร ทุกคนต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ เมื่อมีเรื่องที่ส่งมาโดยช่องทางที่ถูกต้อง และมีหลักฐานที่สามารถชี้เบาะแสได้ตามสมควร คณะกรรมการธนาคารก็ต้องดำเนินการเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏออกมาว่าเป็นเช่นไร หากคณะกรรมการธนาคารไม่ดำเนินการ และปรากฏภายหลังว่าเรื่องเหล่านั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร ก็จะกลายเป็นว่าคณะกรรมการธนาคารละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ไทยพับลิก้า : การทำงานของกรรมการกับคุณโสฬส เป็นอุปสรรคในการบริหาร หรือแก้ปัญหาของธนาคารหรือไม่

เรียนตามตรงว่าใน 6 เดือนเศษที่เข้ามาเป็นกรรมการธนาคารนี้ คณะกรรมการสามารถทำงานร่วมกับคุณโสฬสได้อย่างดี ข้อร้องเรียนทั้งหมดและการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่นี้ เป็นเรื่องการกระทำก่อนที่คณะกรรมการส่วนใหญ่จะเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งเราก็คุยกับคุณโสฬสและก็มีความเข้าใจร่วมกันว่า คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการต่างก็ทำหน้าที่ของตนเอง คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้กับฝ่ายจัดการ ส่วนฝ่ายจัดการมีหน้าที่นำเอานโยบายจากคณะกรรมการธนาคารไปบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในแต่ละนโยบาย หากทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ของตนเอง ก็จะไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาใดเกิดขึ้น

ไทยพับลิก้า : การทำงานของคุณโสฬส ถือว่าสอบผ่านหรือไม่

ผมคงไม่สามารถให้คะแนนคุณโสฬสเป็นส่วนตัว เนื่องจากการประเมินเป็นเรื่องของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยการประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคารในแต่ละด้าน ซึ่งจะต้องมาจากรายงานที่เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กระทรวงการคลังขอความร่วมมือให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของธนาคารของรัฐ การประเมินผลการดำเนินงานจึงต้องนำเอาความเห็นจากรายงานการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพิจารณาด้วย

ไทยพับลิก้า : การแก้ไขหนี้เสียของธนาคารเป็นอย่างไร และมีจำนวนเท่าไร

กระบวนการแก้ไขหนี้ NPL ของธนาคารที่ผ่าน อาจจะเน้นถึงการลดลงของเปอร์เซ็นต์หนี้ NPL ในระยะสั้นมากจนเกินไป จึงมีความพยายามปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้หลายครั้งหลายหน โดยเฉพาะมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ที่สูญเสียความสามารถในการชำระหนี้ไปแล้ว ซึ่งเมื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จะทำให้หนี้ NPL ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นหนี้ปกติในทันที แต่เป็นเพียงในระยะสั้น เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานลูกหนี้ก็จะหวนกลับมา (Re-entry) เป็นหนี้ NPL อีก ซึ่งปัจจุบันตัวเลขหนี้ NPL ของธนาคาร ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ 13% หรือประมาณ 13,000 ล้านบาท แต่มีหนี้อีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ตลอดไปหรือไม่ หรือเป็นลูกหนี้ที่เพิ่งชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างไปได้ไม่นาน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ธนาคารยังต้องแก้ไขและติดตามผลการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการธนาคารจึงได้ให้นโยบายกับฝ่ายจัดการในเรื่องการแก้ไขหนี้ NPL ว่า หากไม่มีเหตุผลเพียงพอก็ไม่ควรมีการปรับโครงสร้างให้กับลูกหนี้เกินกว่า 2 ครั้ง ควรใช้วิธีการแก้ไขหนี้ที่สามารถเห็นผลในระยะยาว มากกว่าวิธีที่เห็นผลเพียงระยะสั้น นอกจากนี้ควรปฏิบัติต่อลูกหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มิใช่เลือกปฏิบัติ และต้องสำรองหนี้ตามสภาพความเป็นจริง

ไทยพับลิก้า : ทำไมการแก้หนี้เสียของธนาคารถึงแก้ได้ไม่ประสบความสำเร็จ พบว่าหนี้เสียจะลดๆ เพิ่มๆ

สาเหตุที่หนี้ NPL ของธนาคาร ขยับขึ้นลงอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมาธนาคารไม่ได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดและสามารถเห็นผลได้ในระยะยาว กับลูกหนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถชำระหนี้กับธนาคารได้แล้ว จึงทำให้เมื่อธนาคารปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้ ยอดหนี้ NPL ของธนาคารก็จะลดลง แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง ลูกหนี้กลุ่มนี้ก็จะกลับมาเป็นหนี้ NPL อีก สลับกันไปมาเช่นนี้

ไทยพับลิก้า : ฐานะของธนาคารวันนี้เป็นอย่างไร เทียบกับอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และในอนาคตมีเป้าหมายอย่างไร

ถ้าจะเทียบกับอดีต ผมก็ถือว่าธนาคารในปัจจุบันมีความมั่นคงและแข็งแรงกว่าธนาคารในอดีต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทำอะไรอีก เพราะผลประกอบการที่แท้จริงของธนาคารในวันนี้ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังไม่สูงพอกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้ จึงทำให้มีตัวเลขขาดทุน ซึ่งเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ในอดีต แต่การที่บางปีผลประกอบการของธนาคารมีกำไร เนื่องมาจากรายการพิเศษต่างๆ เช่น ในปี 2554 ธนาคารมีกำไรสุทธิประมาณ 500 ล้านบาท เป็นผลเนื่องมาจากมีกำไรจากการปริวรรตเงินตรา

การแก้ปัญหาผลประกอบการขาดทุนของธนาคาร ต้องแก้ไขที่โครงสร้างทางการเงินของธนาคาร ทั้งทางด้านแหล่งที่มาของเงินทุน ซึ่งจะต้องแสวงหาแหล่งเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำ และทางด้านการใช้ไปของเงินทุน ซึ่งส่วนใหญ่คือการปล่อยสินเชื่อ จะต้องมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และเมื่อหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จะต้องเหลือเป็นกำไรอีกบางส่วน จึงจะทำให้ธนาคารสามารถที่จะเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่ต้องเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องจัดสรรเงินเพื่อเพิ่มทุนให้กับธนาคารมากจนเกินไป

ไทยพับลิก้า : การปรับโครงสร้างองค์กรจะทำอย่างไร

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 โดยเพิ่มกลุ่มงานจากเดิม 7 กลุ่มงาน เป็น 8 กลุ่มงาน โดยเพิ่มกลุ่มงานการตลาดเป็นกลุ่มงานใหม่ สำหรับกลุ่มงานทางด้านสินเชื่อ แยกเป็น 2 กลุ่มงานตามพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มงานสินเชื่อนครหลวง และกลุ่มงานสินเชื่อภูมิภาค ที่เหลืออีก 5 กลุ่มงาน มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงสร้างเดิม คือ กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ กลุ่มงานบริหารเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง และกลุ่มงานสนับสนุนงานบริหาร

นอกจากการปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว ยังมีนโยบายให้หมุนเวียนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน และเพื่อให้มีประสบการณ์ในงานหลายๆ ด้าน

ไทยพับลิก้า : อะไรที่เป็นงานหินที่สุด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะเป็นความเสี่ยงกับธนาคารอย่างมาก

จริงๆ แล้วไม่มีงานอะไรที่ถือว่ายากจนกระทั่งไม่มีหนทางแก้ไข ผมมาทำงานธนาคารแห่งนี้ผมมีความสบายใจ 4 อย่าง ที่ทำให้ผมเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของธนาคารทุกเรื่องได้ในที่สุด

อย่างแรกคือ ต้องบอกว่าฝ่ายการเมืองเปิดโอกาสให้ทำงานเต็มที่

ข้อที่สองที่ทำให้ผมสบายใจมากๆ คือ ตัวคณะกรรมการธนาคาร ผมกล้าพูดได้เลยคณะกรรมการธนาคารปัจจุบันเป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ดีที่สุดชุดหนึ่ง

ข้อที่สาม ผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินของรัฐมากเท่าผม เพราะผมเคยผ่านการเป็นกรรมการของสถาบันการเงินมาของรัฐมาแล้วถึง 7 แห่ง เป็นประธาน 5 แห่ง เคยทำงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือ สศค. ซึ่งดูแลสถาบันการเงินของรัฐ 3 ปี เคยมีประสบการณ์เป็นบอร์ดแบงก์ชาติและคณะกรรมการกำกับสถาบันการเงิน จึงพอมีพื้นฐานอยู่บ้างและน่าที่จะสามารถนำเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาช่วยธนาคารได้ไม่มากก็น้อย

6 ปีที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เอสเอ็มอีแบงก์ถือเป็นแหล่งเงินนอกงบประมาณของนักการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะในยุคที่รัฐบาลส่งเสริมให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ด้วยการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ในเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมี “ใบสั่ง” จากนักการเมืองเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ

ในยุคที่ จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นประธานกรรมการเอสเอ็มอีแบงก์เมื่อปลายปี 2549 หรือ 6 ปีก่อน ได้เข้ามาล้างบางการกระบวนเหล่านี้ที่แบงก์รัฐแห่งนี้ พร้อมขู่จะยุบทันทีหากผลดำเนินงานไม่ดีขึ้น

โดยจักรมณฑ์ตรวจสอบพบว่า ธนาคารแห่งนี้มีหนี้เน่าหรือเอ็นพีแอลสูงถึง 50% เพราะต้องสนองนโยบายรัฐบาล บวกกับการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสของอดีตผู้บริหาร ทำให้ต้องตั้งทีมสอบสวนและไล่บี้ฟ้องเพื่อนำคนผิดมารับผิดชอบจำนวน 2 ครั้งใหญ่

ในครั้งแรกมีการตรวจสอบทุจริตการปล่อยสินเชื่อรวม 27 บริษัท มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท โดยตั้ง ศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากรในขณะนั้น เป็นประธานการสอบสวน ซึ่งพบความผิดร่วมกันของเจ้าหน้าที่และได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อมามีรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบอีกว่า อาจมีคดีทุจริตเพิ่มเติมอีก 25 บริษัท ทำให้จักรมณฑ์ต้องตั้งกรรมการสอบใหม่อีก 1 ชุด โดยมี นริศ ชัยสูตร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานการสอบสวน

พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการทุจริต “ตีมูลค่าหลักประกัน” ให้สูงเกินความเป็นจริง และยังตรวจสอบพบการอนุมัติสินเชื่อให้บริษัทนักการเมือง ใช้ที่ดินรกร้างในต่างจังหวัดมาขอสินเชื่อจำนวนมาก รวมถึงบางบริษัทมีการตกแต่งบัญชีเพื่ออำพรางการขอสินเชื่อ โดยรู้เห็นกับเจ้าหน้าที่

อย่างไรก็ตาม หลังมาตรการ “กวาดบ้าน” ครั้งนั้นได้ผล เอสเอ็มอีแบงก์กลับมาปล่อยสินเชื่ออีกครั้ง ทำให้ผลดำเนินงานดีขึ้นเป็นลำดับ แม้จะขาดทุนอยู่แต่ก็ไม่มากมายเหมือนที่ผ่านมา

ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 222.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 93.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 73.11% และมีสินทรัพย์รวม 115,440.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30.26%

โดยปีที่ผ่านมามียอดปล่อยสินเชื่อถึง 39,047.54 ล้านบาท ให้กับลูกค้าจำนวน 40,655 ราย และมีเงินให้สินเชื่อคงค้าง 97,581.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16,294.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20.05%

ในจำนวนนี้ เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือเอ็นพีแอล จำนวน 15,347.03 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,162.60 ล้านบาท ทำให้ธนาคารมีสัดส่วนเอ็นพีแอลอยู่ที่ 15.73% ของเงินให้สินเชื่อคงค้าง

แม้ตัวเลขทางบัญชีจะดูดี แต่คณะกรรมการธนาคารชุดใหม่ ที่นริศเป็นประธาน ตรวจสอบ “ไส้ใน” แล้วพบว่า มีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นกับแบงก์รัฐแห่งนี้อีก

หากไม่ “ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม” อาจทำให้เอสเอ็มอีแบงก์กลับไปสู่ยุคตกต่ำอีกครั้ง เหมือนเมื่อ 6 ปีก่อน

 • fff

  โครงสร้างของธนาคารเละเทะมานานแล้ว เพราะมีใบสั่งของนักการเมืองเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการใหญ่ๆ ที่โอนทรัพย์ชำระหนี้ให้ธนาคารอื่นไปแล้ว แต่นักการเมืองสามารถบีบให้ปล่อยสินเชื่อได้กลับมาเป็นของเจ้าของเดิม เหลือเชื่อมากๆ โครงการอยู่แถวภาคเหนือ เชี… ทราบมาว่ามีลูกหนี้บางรายเคยถูกบังคับให่โอนหุ้นโดยไม่สุจริตให้กับพรรคพวกของผู้บริหาร ปัจจุบันลูกหนี้ยังต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและพิสูจน์ความจริงเพื่อกระชากหน้ากากของผู้บริหารเหล่านั้นอยู่ เห็นแล้วไม่อยากเชื่อว่าเขาจะสู้ได้นานจริงๆ รายนี้ต้องการแค่พิสูจน์ความจริงเท่านั้น กิจการของลูกหนี้ไม่อยู่ในสภาพที่ดีเหลืออยู่แล้ว น่าสงสารจริงๆ

 • Bad bank

  ตอนนี้ก็ยังรับประทานกันอยู่ครับ
  ถ้าไม่มีเงินให้ สินเชื่อก็ไม่มี

 • toy

  ลูกหนี้ธพว.ร้องนายกรัฐมนตร
  ี ไม่ได้ผล เตรียมส่งเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบผู้บริหารกราวรูด หลังถูกปฎิเสธไม่ให้ชำระหนี้ เรียกรับเงินจำนวนสูงขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว โดยเฉพาะนริศ ชัยสูตร มีสิทธิติดคุก หลังลงนามแต่งตั้งลูกหนี้เป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
  ลูกหนี้เอสเอ็มอีสุดทนผู้บริหาร เปิดเผยผู้สื่อข่าว ว่า นับแต่มีการเปลื่ยนตัวผู้บริหารธนาคารเอส เอ็ม อี แบงค์ โดยมีนาย นริศ ชัยสูตร เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
  และ มีนาย พิชัย ชุณหวชิร เข้ามาเป็นประธานผู้บริหาร นั้น
  ได้บริหารงานธนาคารผิดพลาด ทำให้ปัญหาภายในของธนาคาร กลับเลวร้ายมากขึ้น
  โดยเฉพาะมีการเปลื่ยนตัวระดับรองกรรมการผู้จัดการและสายงานพัฒนาหนี้ใหม่ เพื่อรับนโยบายในการเร่งรัดติดตามหนี้ แต่กลับปรากฏมีการส่อไปในทางทุจริตกับลูกหนี้ ทำให้ลูกหนี้ร้องทุกข์เข้าไปถึงนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ตลอดจน นาย นริศ ชัยสูตร แต่ทุกคนกลับเพิกเฉยในการแก้ปัญหาทุจริตในองค์กรนี้

  หนังสือร้องทุกข์ของลูกหนี้
  กล่าวหาว่า ได้ร้องขอชำระหนี้โดยการไถ่ถอนที่ดินออกเป็นแปลงๆ ตามเงื่อนไขเดิมที่เคยได้ดำเนินการไปแล้ว จู่ๆเมื่อมีการเปลื่ยนตัวผู้บริหารที่กล่าวมาทั้งหมด ทำให้มีการเปลื่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ โดยให้ลูกหนี้ชำระหนี้เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวเพื่อไถ่ถอนที่ดินออก โดยอ้างว่าธนาคารต้องการเงินจำนวนมากเพื่อมาแก้ไขปัญหาการขาดทุน
  ลูกหนี้รายนี้ได้รับการปฎิเสธให้เข้าพบจากนาย สมชัย ตันติธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
  หนี้ คนใหม่ โดยอ้างว่า ไม่มีนโยบายพบลูกหนี้ โดยนาย สมชัย ได้ส่ง นาย
  จรินทร์ เตียสกุล และ นาย ธารา แดงจั่น ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ มาชี้แจง
  ซึ่งลูกหนี้รายนี้กล่าวว่า นาย ธารา แดงจั่น ได้เสนอให้ลูกหนี้แก้ปัญหาโดยการขอเหมาจ่ายหนี้และกำหนดระยะเวลาในการเหมามาให้พิจารณา แต่เมื่อลูกหนี้ส่งหนังสือให้และร้องขอชำระหนี้แล้ว กลับไม่นำไปพิจารณา เพราะลูกหนี้ไม่ได้เสนอผลประโยชน์ เมื่อติดตามเรื่องปรากฏมีการกลั่นแกล้งลูกหนี้โดยการส่งเรื่องไปบังคับคดีเพื่อขายทอดตลาด ทั้งที่ก่อนหน้ายังไม่มีการดำเนินเรื่องแต่อย่างใด อีกทั้งลูกหนี้ยังเจรจาชำระหนี้อยู่ แต่กลับรีบเร่งฟ้องบังคับคดี

  คำร้องทุกข์ถึงปปช.กล่าวหา นาย นริศ ชัยสูตร ประธานคณะกรรมการ กระทำผิดพรบ.ธนาคาร โดยลงนามคำสั่งเลขที่ 19 /
  54 เมื่อ วันที่ 28 พ.ย 54 ให้คำสั่งนี้มีผลบังคับย้อนหลังไป
  ในวันที่ 21 ต.ค 54 โดยแต่งตั้งนาย สุขสันต์ ตั้งสะสม ผู้บริหารบริษัท
  ส.พัสดุภัณฑ์ และ บริษัท คอสมิก แมกนั่ม ซึ่งเป็นลูกหนี้ธนาคาร
  เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบธนาคาร ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา13ของพรบ.ธนาคาร แม้ปัจจุบันนาย นริศ จะสั่งเพิกถอนแล้วแต่ความผิดสำเร็จเกิดขึ้นไปแล้ว
  นอกจากนี้ ผู้บริหารธนาคารชุดปัจจุบันสร้างปัญหาให้กับลูกหนี้มากมาย โดยมีการสร้างยอดหนี้ให้ลูกหนี้เป็นจำนวนที่สูงขึ้นแตกต่างจากผู้บริหารชุดก่อน ซึ่งมีความเข้าใจในผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ พยุงฐานะ ให้อยู่รอด โดยผู้บริหารชุดปัจจุบัน นอกจากจะปรับดอกเบี้ยให้เป็นดอกเบี้ยสูงสุด คือ ร้อยละ 18 แล้ว ยังนำไปบวกรวมเข้าในบัญชีดอกเบี้ยพัก ทำให้ยอดหนี้ของลูกหนี้สูงขึ้นจนไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้
  การทุจริตจึงเกิดขึ้นมีการตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาเรียกรับหนี้เป็นทีมตั้งแต่ระดับหัวลงมาระดับผู้จัดการ หากลูกหนี้รายใดต้องการลดหนี้ ทีมนี้จะถูกส่งเข้าไปให้คำแนะนำ แต่เป็นคำแนะนำถ้าหากปฎิบัติตามจะต้องเสนอผลประโยชน์ เนื่องจากจะเป็นการลดหนี้ให้ได้
  หากลูกหนี้ไม่เสนอผลประโยชน์ การขอแก้ไขหนี้จะไม่สำเร็จ จะมีการเรียกหนี้ในจำนวนสูงๆ จนลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้ และเพื่อบีบลูกหนี้ธนาคารก็จะใช้วิธีการฟ้องบังคับคดี นำทรัพย์ไปขายทอดตลาด
  เป็นการผิดวิธีในการแก้ไขปัญหาหนี้ของธนาคาร ทำให้ธนาคารนี้ไม่สามารถแก้หนี้เอ็นพีแอลได้สำเร็จ เพราะมีการใช้ประโยชน์จากการนี้เข้ามาหากิน
  เป็นการร่วมมือกันหาประโยชน์บนความทุกข์ของธนาคารและความทุกข์ของลูกหนี้ เพราะผู้บริหารธนาคารทั้งหมดตั้งแต่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ลงมา ล้วนแต่ขาดความจริงใจในการแก้ปัญหา แล้ว ยังจะนำเงินภาษีของปชช.มาอุดรูจากการบริหารงานที่ผิดพลาดนี้ และยังนำเงินของธนาคารไปใช้จ่ายด้วยการเพิ่มจำนวนคนของตัวเข้าไปทำงานและไปลดคนทำงานที่ไม่ใช่คนของตัวออก
  คำร้องทุกข์ของลูกหนี้ เรียกร้องให้ปปช.เข้าตรวจสอบการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารคนใหม่ ซึ่งมีการล๊อคสเปคไว้ให้กับคนของนักการเมืองอีกด้วย ซึ่งหากได้คนที่ล๊อคสเปคเข้ามา เชื่อแน่ว่าจะเกิดปัญหาภายในอีก เพราะผู้สมัครคนอื่นๆคงต้องร้องศาลให้เพิกถอนต่อไปอีก