บางทัศนะของผู้ไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา 112 – เสนออย่างโต้อย่าง?

สฤณี อาชวานันทกุล

ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์ มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนมาก แต่ในจำนวนนี้มีกี่รายที่โต้ตรงประเด็น? ผู้เขียนรวบรวมทัศนะของผู้ไม่เห็นด้วยบางท่านมานำเสนอ หลังจากที่ได้นำเสนอบางทัศนะของผู้ที่เห็นด้วยว่าควรแก้ไขกฎหมายมาตรานี้ไปในตอนที่แล้ว

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

6infofun

  • Pekalmachi

    แล้วมีกี่คน ที่ให้เหตุผลในการแก้ไขมาตรา 112 นี้อย่างตรงประเด็น สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง มีการเนรเทศสื่อต่างประเทศที่เขียนบางเรื่อง และสั่งห้ามเข้าประเทศ วันนี้ทัศนะของอดีตนายกรัฐมนตรีคนนั้นเป็นอย่างไร สุดท้ายทุกฝ่ายก็ต้องตรวจสอบให้รอบด้าน ถ้าบรรดาผู้นำความคิดในสังคมยังตั้งต้นไม่ถูก ก็อย่าเพิ่งรีบเร่งเขียนคำลงท้าย

  • Pekalmachi

    ก็อ่านแล้ว ถึงได้บอกว่าถ้าอยากได้ผลลัพท์อะไร ก็ควรต้องยกเหตุให้ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่ใช่ยกเหตุที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง

    • ถ้าอ่านแล้วไม่เห็น “ข้อเท็จจริง” ว่ากฎหมายและการบังคับใช้มีปัญหาอย่างไร ก็ไม่เป็นไรค่ะ ต้องถือว่านานาจิตตัง 🙂