บอร์ด สกสค. นัดพิเศษ สั่งย้าย “สันติภาพ อินทรพัฒน์” พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

จากที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้านำเสนอข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของ “องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” (สกสค.) โดยใช้วิธีพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรณีของการขายที่ดินของ สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน”โฉนดที่ดิน สกสค. 48 ไร่ที่สุราษฎร์ฯ ล่องหน บอร์ดสกสค.บี้ “ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ” คืนภายใน 3 ก.พ. นี้”) และกรณีการแต่งตั้งผู้ประสานการขายเข้าไปติดต่อขายสินค้าให้กับ ”ครอบครัวข่าว 3” (อ่าน “ช่อง 3 แจงสั่งซื้อตรงจากองค์การค้าของ สกสค. ไม่ผ่านนายหน้า รมช.ศึกษา ชี้ หากมีมูลชงดีเอสไอ-ปปช.-ปปง.สอบต่อ”)

ล่าสุด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธาน สกสค. เรียกประชุมคณะกรรมการ สกสค. นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภา ให้ทำการตรวจสอบการบริหารของนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้า สกสค. ในหลายประเด็น ซึ่งขัดหลักธรรมมาภิบาล

ภายหลังจากประชุมคณะกรรมการ สกสค. น.ส.ศศิธาราเปิดเผยว่า ผลการประชุมมีมติให้ย้ายนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้า สกสค. และแต่งตั้งในนายบำเหน็จ ทิพย์อักษร รองเลขาธิการ สกสค. เป็นรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของนายสันติภาพหลายประเด็น โดยเฉพาะกรณีขายที่ดินของ สกสค. โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สกสค. และเรื่องการแต่งตั้งบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ประสานการขายเข้าไปติดต่อขายสินค้าให้กับ “ครอบครัวข่าว 3”

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดนี้ประกอบไปด้วย นายดนัย มหิพันธ์ รองเลขาธิการ สกสค. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ส่วนกรรมการประกอบด้วย นิติกรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ที่ปรึกษากฏหมายของสกสค. และ ดร.สุมิตรา จูศิริวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สกสค. ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 และให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการด้วย

“การประชุมบอร์ดนัดพิเศษครั้งนี้ ได้เชิญนายสันติภาพและนายอารีย์ สืบวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภา มาชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อบอร์ดได้รับฟังความคิดเห็นจากทั้ง 2 ฝ่าย และพิจารณาประเด็นข้อกฏหมายอย่างรอบคอบแล้ว บอร์ดจึงมีมติให้ย้ายนายสันติภาพออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการของ สกสค. ชั่วคราว และให้มาช่วยราชการที่ สกสค. ตามระบบราชการ จากนั้นก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย ณ ขณะนี้ ยังไม่ถือว่านายสันติภาพมีความผิด คงต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อน” น.ส.ศศิธารากล่าว

น.ส.ศศิธารากล่าวต่อว่า ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 น. ตนพร้อมกับนายบำเหน็จ ทิพย์อักษร รักษาการผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะไปปหารือเพื่อทำความเข้าใจกับสหภาพฯ และพนักงานที่โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว เพื่อทำความเข้าใจ คาดว่าจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง ให้นายสันติภาพและนายอารีย์ขึ้นมาเล่าให้ฟังถึงปัญหาขององค์กกรต่อหน้าพนักงาน ซึ่งปัญหาทั้งหมดเท่าที่ตนได้รับทราบน่าจะแบ่งได้ 4 กลุ่มใหญ่ อาทิ กลุ่มที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, กลุ่มที่รู้สึกว่ามีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร และกลุ่มที่เรียกร้องเรื่องของสวัสดิภาพหรือสวัสดิการ เป็นต้น และเมื่อรับฟังปัญหาต่างๆเสร็จ ตนก็อยากจะขอความเห็นจากพนักงาน หากกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับองค์การค้าของสกสค.ได้แล้ว ทางพนักงานจะทำอะไรให้กับองค์กรได้บ้าง เพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

“ดิฉันเพิ่งมารับตำแหน่งประธานบอร์ดของ สกสค. ก็เจอแต่ปัญหา ดังนั้นก็ต้องแก้ปัญหาให้จบเสียก่อน จากนั้นมาตกลงกันว่า เราจะมาร่วมมือกันแก้ปัญหาและองค์กรแห่งนี้จะเดินต่อไปข้างหน้าในทิศทางใด ซึ่งต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนภายใน 2 เดือนข้างหน้านี้ เพราะโรงเรียนกำลังจะเปิดเทอมในเดือนพฤษภาคม 2555 องค์การค้าของ สกสค. ต้องเร่งพิมพ์ตำราเรียนให้เสร็จ” น.ส.ศศิธารา กล่าว

นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการ องค์การค้าของ สกสค.
นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการ องค์การค้าของสกสค.

ด้านนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้า สกสค. กล่าวว่า “ที่ประชุมบอร์ดมีมติออกมาอย่างไรผมก็ต้องยอมรับ แต่อย่าลืมว่าผมปฎิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้าง ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการ หากจะเลิกจ้างผมจะมีอยู่ 2 เหตุผลใหญ่ๆ คือ ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตั้งแต่ผมเข้ามาบริหารงานที่นี่ ผมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากยอดขายก่อนที่ผมเข้ามาแค่ 1,900 ล้านบาท เมื่อผมเข้ามาบริหารยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 2,700 ล้านบาท หนี้สินที่ติดอยู่กับธนาคารลดลง ก่อนผมเข้ามาอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท ตอนนี้เหลือหนี้แค่ 1,200 ล้านบาท ค่าจ้างบริษัทเอกชนมาช่วยพิมพ์หนังสือ ค่าสั่งซื้อกระดาษพิมพ์ ผมเคลียร์หมด ไม่มีการติดค้างชำระหนี้ นอกจากนี้ ผมยังหาเงินมาจ่ายค่าบำเหน็จให้กับพนักงานที่เกษียณของปี 2552 และปี 2553 ผมจ่ายไปหมด และปิดบัญชีไปแล้ว เหลือแต่ปี 2554 เพิ่งจะอนุมัติจ่ายไป 30 ล้านบาท จะเอาอย่างไรกับผม”

นายสันติภาพกล่าวต่อว่า “พนักงานขององค์การค้ามีมากกว่า 1,600 คน คนส่วนใหญ่กว่า 1,000 คน ยังทำงานกันปกติ พนักงานขับรถก็ยังทำงานขนหนังสือไปให้ลูกค้า มีที่ประท้วงแค่ 200 คน ผมจึงบอกกับเพื่อนพนักงานว่าใครใคร่หยุดก็หยุด ใครใคร่ทำงานก็ทำ อนาคตที่นี่คือหม้อข้าวของพวกท่าน ท่านอยากทำอะไรเป็นเรื่องของท่าน ผมไม่ขัดขวาง ผมไม่เกี่ยว และที่มากล่าวหาผมว่าทุจริต เพราะผมดำเนินคดีอาญากับพนักงานบางคนไป 2 เรื่อง ซึ่งศาลอาญาก็ประทับรับฟ้องเพราะคดีมีมูล ส่วนพวกที่มาประท้วงกล่าวหาผม ผมถือว่าเป็นคนวิตกจริต ผมไม่ได้เครียด ว่ากันไปตามสบาย ผมไม่ได้ชั่วอย่างนั้น ผมจึงไม่สะทกสะท้าน”

นายสันติภาพกล่าวย้ำว่า ส่วนเรื่องการย้ายก็ต้องมีเหตุผล รวมทั้งการประเมินผลงาน ก็ประเมินผลงานย้อนหลังกันเป็นปี ไม่ใช่ประเมินแค่ 1-2 เดือน ระหว่างที่มีการตรวจสอบ ตนทำงานที่นี่มาเป็นปี ต้องมาดูผลงาน

พร้อมเล่าถึงผลงานว่า “ก่อนผมเข้ามาเศษกระดาษ เศษขยะที่นี่ พนักงานเอาไปขายได้เดือนละ 2 แสนบาท พอผมเข้ามาบริหารกลายเป็นเดือนละ 2 ล้านบาท ทำไม เพราะผมนิมนต์พนักงานเหล่านี้ออกไปเยอะมาก คนคุมเรื่องขายวัสดุ ขายเศษกระดาษ เล่นกันทั้งราคา น้ำหนัก และปริมาณ ราคาเศษกระดาษที่ขายมีตั้งแต่ราคากิโลกรัมละ 5 บาท, 7 บาท, 12 บาท และ 16 บาท แต่ลงบัญชีราคาเดียวกิโลกรัมละ 5.50 บาท นี่คือตัวอย่าง” นายสันติภาพกล่าว

 • Thongthai999

  ตอนที่พวกผมจะหยุดงานประท้วงผมจำได้ว่าท่านพูดว่า ใครหยุดผมจะดำเนินการทางวินัยทันที และจะแยกปลาแยกน้ำเพื่อจะเล่นงานได้ถูกคนมิใช่หรือ ท่านต้องยอมรับความจริงที่พวกท่านทำกับพวกผมไว้ด้วย ท่านทำเหมือนพวกผมมิใช่คน ทั้งๆที่ผมกับท่านก็คนเหมือนกัน

 • Angel Ann44

  “พนักงานองค์การค้ามีมากกว่า 1,600 คน คนส่วนใหญ่กว่า1,000 คน ก็ยังทำงานกันปกติ “– ก็ท่านประกาศบนเวทีก่อนจะมีการนัดหยุดงานว่าจะตัดเงินเดือนและเลิกจ้างพวกที่มาประท้วง..แล้วอย่างนี้ ใครกันแน่ที่เป็นคนวิตกจริต!!

 • Chanya

  สรุปว่า..พวกคุณไม่พอใจที่เขาจะเล่นงานพวกคุณ คนอีกเป็นพันนั่งทำงานสิ้นเดือนก็รับเงินเดือน แต่พวกคุณไม่ทำงานนั่งประท้วงให้รถติดยาวเหยียด สุดท้ายสิ้นเดือนพวกคุณก็รับเงินเดือน ไม่อายคนที่เขาทำงานบ้างเหรอ องค์กรนี้จะล่มจมเพราะพวกคุณนั่นแหล่ะ งานการไม่ทำ ดีแต่มานั่งประท้วง มีหนี้ตั้งมากมายจะโดนยุบองค์กรอยู่แล้วยังไม่รู้สึกตัว พวกคุณนั่นแหล่ะโกงชาติเห็น ๆ

 • Sory_999

  สรุป ผอ.มาขว้างกระบวนการมืดภายในองค์กร ซึ่งจะนำมาซึ่งหายนะ พวกที่เสียผลประโยชน์ก็เลยประท้วงซะ เวรกรรม

  ถ้าผลงานที่ผอ.กล่าวมาทำรายได้ให้องค์กรเพิ่มขึ้น เงินเดือนพนักงานไม่เคยค้าง เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ก็ตั้งชั่งน้ำหนักดูแล้วล่ะ 2เดือนรู้ผล ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ที่ผมตามข่าวมาองค์กรนี้มาเป็นหนี้มหาศาล เงินเดือนค้างแล้วค้างอีก ครั้งที่แล้วที่ออกมาประท้วง เพราะไม่มีเงินจ่าย พนักงาน แต่พอมีเงินจ่าย ก็ประท้วง ที่ไปขัดผลประโยชน์ เวรกรรมของประเทศไทย

 • visa@hotmail.com

  สงครามองค์การค้า ระหว่างผอ.องค์การค้า กับอิทธิพลมืด
  ตามความเห็นของผม ท่านว่าผอ.เป็นคนตั้งใจทำงานมั้ย !!
  – ทำให้องค์การค้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะ หนังสือเรียนที่พิมพ์ไม่เคยทัน ก็ทันในรอบ นับ 10 ปี ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม
  – เงินเดือน ที่ จ่ายช้า ก็จ่ายได้ทันทุกเดือน เงินเกษียณก็จ่ายครบ
  – ยอดจำหน่ายหนังสือเรียนเพิ่มขึ้น กำไรเพิ่มขึ้น องค์การค้าเกิดสภาพคล่อง
  – หนี้สิน องค์กรลดลง
  – ยึดถือองค์กรเป็นที่ตั้ง
  – ผ่าฟัน อิทธิพลมืด ในองค์การค้า ปราบมาเฟีย ที่ฝั่งรากลึก แสวงหาผลประโยชน์ในองค์กร ทำให้องค์กรไม่ก้าวหน้า (หลายๆท่านคงยังไม่เคยรู้)
  – ปราบคนที่ไม่ทำงาน รอแต่รับเงินเดือนไปแต่ละเดือน (หรือแหละคือปัญหาที่จะให้องค์กรนี้ล่มสลาย)
  – การปราบปรามสิ่งเหล่านี้ ซึ่งนำมาซึ่งความไม่พอใจของคนที่เสียผลประโยชน์ จึงออกมาประท้วง ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกปลดบ้าง ถูกย้ายบ้าง ถูกแกล้งบ้าง

  เป็นธรรมดาทำงานระดับนี้ยอมมีคนรักและคนเกลียด สิ่งไหนที่ทำองค์กรก้าวหน้า ก็ต้องทำ เหมือนที่ ผอ.พูด ใครใคร่หยุดก็หยุด ใครใคร่ทำงานก็ทำ อนาคตที่นี่คือหม้อข้าวของพวกท่าน (ถ้ารวมเป็นหนึ่งได้เมื่อไรองค์กรก็เดินไปข้างหน้า)

  — ส่วนเรื่องข้อกล่าวหา ผมจะไม่ไปก้าวล่วง อำนาจ ของบอร์ด ว่า ผิดหรือถูก ตามใดที่ยังไม่ชี้ข้อกล่าวหา ก็ยังไม่มีใครผิดใครถูก

  แต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในยุค “สันติภาพ อินทรพัฒน์” เป็นผู้อำนวยการองค์การค้าฯ ในความรู้สึกผม

  • นายเถื่อนเป็นายเมืองแล้ว

   สันติภาพ ไม่เคยอาศัย ระเบียบ ข้อบังค้บ กฎหมายในการปกครองและบริหารงาน ยกตัวอย่างเช่น โครงการเกษียณก่อนกำหนด ก็ออกมาเพื่อพวกพ้อง ฟันเงิน ไป 3,000,000.00 ล้านขณะที่คนอื่นเป็นปีกว่าจะทยอยจ่ายให้ จ่ายเสร็จเขาก็ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยสถาบันการเงิน หมด ….ไม่เหลือซักบาท เท่ากับไม่จ่าย…..ช่อง 3 ก็ออกมาปฏิเสธแล้วเขาไม่เคยตั้งผู้ประสานงานการซื้อ การขาย ….แล้วเงินที่ได้มา นี้ มาอย่างไร เดินไปอย่าง ไร การจะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องประกอบด้วยพยานหลักฐาน หมายเลช บัตรประชาชน 13 หลัก พ่อ แม่ คนเดียวกัน พอจะประเมินเบื้องต้นได้หรือไม่ว่ามันเกิดการไม่ชอบมาพากลขึ้น ….เรื่องการประท้วงก็เหมือนกัน ผู้ปกครอง ผู้บริหารที่ดี เขาไม่แกล้ง ปิดห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่ให้ใช้ หรือ ไม่ตะเพิดคนเหล่านี้ให้ไปนั่งข้างริมฟุตบาท โดยไม่ยอมให้ใช้ เวทีสวัสดิการที่เขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยท่านกำธร สถิรกุล สำหรับคุณ ที่ชอบ นายสันติภาพ ก็ชอบไป แต่ที่คุณว่ามาทั้งด้านบนและด้านล่าง สันติภาพ สอบตกทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่อง ทรงเจ้าเข้าผี ให้คนก้มกราบ แล้วเจิมหน้า …ผากให้เขาเรียกขึ้นครู หรือครอบครู อันนี้ผมถือว่าเป็นงานที่ประสบความสำเร็จชิ้นเดียวจริง ส่วนด้านล่าง เดี๋ยว ผลสอบสวนของกรรมการ และ ของ สต. รวมทั้ง DSI ก็จะออกมา ตอนนั้นไม่ต้องมาแก้ตัวแทน เตรียมตัวแก้ข้อกล่าวหาที่ศาล ดีกว่า

   – ทำให้องค์การค้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะ หนังสือเรียนที่พิมพ์ไม่เคยทัน ก็ทันในรอบ นับ 10 ปี ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม
   – เงินเดือน ที่ จ่ายช้า ก็จ่ายได้ทันทุกเดือน เงินเกษียณก็จ่ายครบ
   – ยอดจำหน่ายหนังสือเรียนเพิ่มขึ้น กำไรเพิ่มขึ้น องค์การค้าเกิดสภาพคล่อง
   – หนี้สิน องค์กรลดลง
   – ยึดถือองค์กรเป็นที่ตั้ง
   – ผ่าฟัน อิทธิพลมืด ในองค์การค้า ปราบมาเฟีย ที่ฝั่งรากลึก แสวงหาผลประโยชน์ในองค์กร ทำให้องค์กรไม่ก้าวหน้า (หลายๆท่านคงยังไม่เคยรู้)
   – ปราบคนที่ไม่ทำงาน รอแต่รับเงินเดือนไปแต่ละเดือน (หรือแหละคือปัญหาที่จะให้องค์กรนี้ล่มสลาย)
   – การปราบปรามสิ่งเหล่านี้ ซึ่งนำมาซึ่งความไม่พอใจของคนที่เสียผลประโยชน์ จึงออกมาประท้วง ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกปลดบ้าง ถูกย้ายบ้าง ถูกแกล้งบ้าง

   ข้อเหล่านี้ที่ว่ามาตามความคิดของคุณ ยกเป็นรูปธรรม มาสักหนึ่งข้อซิครับ ผมจะแย้งให้ดู

  • Wattaya555

   ทุกข้อที่คุณกล่าวมาตรงกันข้ามกับความคิดของผมและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ครับ ถ้านายสันติภาพทำประโยชน์ให้องค์การค้าดังที่คุณพูดมา นายสันติภาพกล้าให้เจ้าหน้าที่ประเมินผลงานเหมือน ดร.ชินภัทร ไหมครับดูซิว่าจะได้สักกี่คะแนน กล้าพอไหมละ

   • นายคนดีเป็นนายเมืองแล้ว

    บอร์ดมีกระบวนการประเมินการทำงานของผอ.ตลอดครับ ที่ผ่านมา ก็ประเมินการทำงานผ่านมาตลอดครับ

    • ราชดำเนิน

     คุณก็น่าจะรู้นะว่าเพราะเหตุใดบอร์ดถึงประเมินการทำงานของเค้าผ่าน..นะ รู้อยู่กับใจว่าเพราะเหตุใด ไม่น่าโง่นะคุณเนี้ยถ้าอยากหายโง่เดินมาถามคนราชดำเนินซิจะได้หายโง่เสียที

  • Jeab_sangkanan

   ช่างน่าอัศจรรย์ใจเสียนี่กระไร คุณแน่ใจนะว่าคุณเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้า และมีสติ สมบรูณ์ เพราะบุคคลที่จะสรรเสริญ ผู้อำนวยการคนนี้….จะมีเหตุมาจาก 1. ได้รับผลประโยชน์….ที่ไม่ชอบ 2. ได้รับสมนาคุณ “ตำแหน่ง” ทั้งที่เป็นคนไร้ซึ่งฝีมือ เชื่อว่าทำงานจนเกษียณก็ไม่เหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งนั้น 3. เป็นบุคคลที่ชอบเลียแข้งเลียขา (เนื่องจากลิ้นสากมาก) 4. จัดอยู่ในจำพวกเดียวกัน คือ ขาดวุฒิภาวะโดยสิ้นเขิง โกหก หลอกลวง ทำตัวเป็นพวก 18 มงกุฎ แอบอ้างคนใหญ่โต โฆษณาชวนเชื่อ (ขี้โม้) ชอบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น ใส่ร้ายป้ายสี ตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จ ฯลฯ (อยากรู้มากกว่านี้ให้ไปสอบถามคนจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน โดนหลอกกันมาทั้งเมืองแล้ว) คนแถวเหนือ เค้าเรียกว่า ไอ้วอก 555+
   คุณเอาข้อมูลเท็จมาเผยแพร่….ไม่ละอายแก่ใจบ้างเหรอ 1. หนังสือเรียนพิมพ์ทันจริงเหรอ…..? เห็นเอางานออกไปจ้างนอก….เป็นกอบเป็นกำ…..แท่นพิมพ์ อค. นั่งตบยุง 2. เงินที่มาจ่ายเงินเดือนก็ต้องกู้มา เพิ่มยอดหนี้สินให้แก่องค์กร….ไม่มีความสามารถที่จะหาเงินเข้าองค์กรสักสตางค์แดงเดียว…. เงินที่เข้ามาก็เป็นเงินเข้าปกติ เป็นบุญเก่าที่ ผอ. คนเดิมเค้าปูทางไว้ หลังจาก ผอ. คนนี้เค้ามาบริหารก็ตกต่ำลงเรื่อยๆ 3. เงินเกษียณก็ไม่จ่าย กว่าจะได้สักบาทลำบากยากเข็ญ 4. หนี้สินก็ไม่จ่าย เลือกจ่ายเฉพาะเจ้าหนี้ที่ผิดปกติ เช่นขายผ่านบิล 5. อ้างว่ารักองค์กร ทำเพื่อองค์กร ข้าวใส่บาตรพระ ยังเบิกเงินองค์กร (คงรักมากมายซะเหลือเกิน) 6. เอาพวกประจบสอพลอ งานไม่ทำ มาเดินหน้าล้อมหลังเป็นลูกสมุน 7. จ้างคนมาเป็นที่ปรึกษามากมายแต่ไม่มีผลงานใด ๆ ปรากฎ ฯลฯ เอาแค่นี้ก่อนนะ เพลียใจเหลือเกิน…..

   • คนน่านครับผม

    แวะมาอ่าน
    ผมก็เป็นคน น่าน คนอำเภอเวียงสา ผมว่าคำว่าไอ้วอกไม่มีนะ ถามจริงคุณได้มาถามคนแถวนี้แล้วหรอ อย่าพูดเองเออเองซิคุณ ระวังคนน่านจะไล่คุณกระเจิง

  • Chaikruna

   ผมว่าคุณคงเป็นหนึ่งในอีกหลายๆคนที่ได้รับผลประโยชน์จาก ผอ คนนี้เหมือนกัน ถ้าใครก็ตามที่กล้าบอกว่าตัวเองไม่ได้ขั้นประจำปีที่ควรจะได้ และปัญหาการโยกย้ายต่างๆอย่างไม่เป็นธรรม แล้วบอกว่า ผอ คนนี้ทำถูกต้องแล้ว ทำดีที่สุดแล้ว คงไม่ต้องมามีเรื่องราวยืดเยื้อยาวนานอย่างนี้แน่ คุณว่าจริงป่ะคุณผู้ได้รับผลประโยซน์

 • Thongthai999

  คนที่ออกมาประท้วงเพราะว่าไม่ยอมจ่ายขั้นประจำปีให้เขา จำนวน 510 คน และมีจำนวนไม่น้อยที่ได้อุตสาห์บัตร ไม่ขาดไม่ลาไม่สาย แต่ไม่ได้ขั้นเพราะไม่ยอมถอนฟ้อง มีการข่มขู่ต่างๆ นาๆ ว่าจะไล่ออกบ้าง ไม่ให้ขั้นบ้างสุดท้ายคนที่ฟ้องร้องคดี 2 ขั้น 3 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ได้ขั้นจริงๆ ทั้งๆที่เขาไม่มีความผิดใดๆ แต่คนที่เดินตามหน้าตามหลัง ได้สองขั้นถูกปี ทั้งๆที่มีกฏว่าให้ได้ปีเว้นปี คนที่หยุดงานเกิน 30 วันก็โดนใบเตือนแล้ว แต่ไอ้คนที่สุด 36 วันได้สองขั้น หมายความว่าอะไร ผมถามจริงๆ เถอะว่าใครเขาอยากจะออกมาตากแดดตากลมอยู่สองอาทิตย์ ถ้าไม่เดือดร้อนหรือเหลืออดจริงๆ เขาก็ไม่ออกมาหลอกครับ แล้วไอ้เรื่องที่คนสนิทได้เงินเกษียนคนเดียว 3 ล้านบาทในโครงการพิศดารที่ออกมาเพื่อคนๆ เดียว ทำไมพวกท่านถึงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ส่วนไอ้เรื่องจ่ายค่านู้นค้าหนี้ ค่าคนเกษียน มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องจ่ายอยู่แล้ว ไม่เห็นจะต้องมาคุย แล้วการทุจริตครอบครัวข่าว 3 การทุจริตที่ดินสุราษฎร์ หลักฐานก็มีอยู่ทำไมบางคนถึงยังหน้ามืดตามัว อนิจจาคนองค์การค้าฯ

 • Cho ei Mosa

  ทำไมพูดแต่ความดีของตนเอง ทำไมท่านไม่พูดเรื่องที่ท่านทำเสียผลประโยชน์บ้างล่ะ เช่น ขายที่ดินสุราษฎร์ธานี 48 ไร่โดยไม่ผ่านมติบอร์ด แล้วมิหนำซ้ำเขายังจ่ายเงินไม่ครบดันให้โฉนดเขาไปอีก.. กรณีบริจาคหนังสือกับครอบครัวข่าว3 ก็ไปเอาใครก็ไม่รู้มาอ้าง สุดท้ายก็กลายเป็นคนที่มีบิดาและมารดาชื่อเดียวกับเขา แถมใช้อำนาจ ข่มขู่ พนักงาน… ย้ายคนโน้นคนนี้เป็นว่าเล่นถ้าไม่กราบไหว้ ไม่ยกยอ ให้สองขั้นกับพนักงานที่มีวันลาเกิน 30 วัน ทั้งๆ ที่พนักงานคนอื่นลาไม่เกินแต่ไม่เซ็นต์ถอนฟ้อง 3% 2 ขั้น ก็ไม่ให้ขั้น แถมยังอวดอ้างตนเป็นผู้วิเศษ เป็นร่างทรงอะไรสารพัด เป็นต้น และยังมีอะไรอีกเยอะ ถ้าหาข้อมูลอย่างจริงจัง

 • นายเถื่อนเป็นายเมืองแล้ว

  คนนี้ เป็นถึงอดีต สว. ปี 43 และทุกครั้งที่แนะนำตนเองไม่ว่าที่ ศาล หรือ ต่อหน้าเครื่องรับโทรศัพท์ จะต้องพูดขึ้นต้นว่า? ผ้ม…. ชื่อ……นาย……..อดีต สว………ปี…….ตำบล ….อเภอ ….จังหวัด น่าน …..แล้วจึงจะเริ่มเรื่อง……เสมอมา ? แต่การกระทำที่อยู่ที่ อค. สกสค. สวนกับคำแนะนำตัวมาตลอด เขาละเมิดศักดิ์ ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เขาย่ำยี สิทธิมนุษยชน เขาไม่เคารพ กฎหมาย แรงงาน ฯ ทุกฉบับ ทั้ง ๆ ที่อ้างว่าร่างมากับมือ ….จนกระทั่ง เจ้าหน้าที่เริ่มทนไม่ได้เขาก็ทำการย้าย ข่มขู่ เลิกจ้าง แม้เจ้าหน้าที่จะไปต่อสู้คดี ที่ ครส. จนชนะ ครส.มีคำสั่งว่า สกสค. โดยนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ได้มีการกระทำที่ไม่เป็นธรรม สั่ง ให้เจ้าหน้าที่ทั้งปวงที่ร้องต่อ ครส. คืนสู่สภาพเดิม ที่ย้ายไปก็ให้ย้ายกลับ ที่ถูกเลิกจ้างก็ให้รับกลับและให้จ่ายค่าจ้างจนกว่าจะรับกลับเข้าทำงาน แต่ อนิจจา คำสั่ง ครส. ถูกตีค่าเป็นเพียงกระดาษ………อะไรสักอย่าง เขาย้ายกลับมา 1 วัน…ยังไม่ทันจะลงนามรับทราบเลย แล้วเขาก็ให้ผู้บังคับบัญชา เช่น นายภกร รงค์นพรัตน์ ภาคการค้า หรือคนอื่น ขอยืมตัวคนเหล่านั้นไปอยู่สถานที่ไกลกว่าเดิม……ส่วนคนถูกเลิกจ้าง…..ก็เลิกจ้างซ้ำซ้อน นี่มันอะไรกัน นี้เป็นการกระทำของ อดีต สมาชิกสภานิติบัญญัติ อย่างนั้นหรือ เขาหวังให้ผุ้คนหวาดกลัวจะได้ยอมสยบอยู่ใต้อำนาจทมิฬ ของเขา แต่ไม่สำเร็จ ที่ใดมีการขดขี่ ที่นั่นมีการต่อสู้ บัดนี้สถานการณ์น่าจะคืนสู่ความปกติตามครรลองที่มันควรจะเป็น ดังนั้นคนที่ได้ดีเพราะเขานายสันติภาพ ฯ สิ่งที่ได้มาไม่ชอบธรรม ต้องรื้อถอนให้แล้วเสร็จก่อนองค์กรจะเข้าสู่ความวิบัติ เพราะเขาได้วางหมากไว้ …….อ้อคำว่าตำบล น่าจะหมายถึง อบต. มั้ง ด้านบนนะครับ

 • U_rampai5250

  คนที่โดนไล่ออกถ้าเขาทำผิดก็ไม่มีใครเค้าว่านิคะ แต่คนที่เค้าไม่ยกมือไหว้แล้วไล่ออกสามครั้งมันคืออะไร ถ้าคนที่ประท้วงเสียผลประโยชน์ งั้นคนที่ไม่ประท้วงได้ประโยชน์หรือไง พวกคุณเอาข้อดีและข้อเสียมาหักล้างกันหน่อย ทุกคนรู้ว่าเขาประพฤติตัวไม่ดี ไม่เหมาะอย่างไร ที่ดินสุราษฎร์เขายังขายได้ ถ้าผลประโยชน์ลงตัวเราจะรู้ไหมว่ามันขาย อีกหน่อยที่ลาดพร้าวและอื่นๆ ก็คงไม่เหลือ แต่ที่ยังชมกันอยู่พวกคุณกลัวหลุดจากตำแหน่งหรือไง ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งแล้วดีไม่ใครทำอะไรคุณหรอก ถ้าไม่มีองค์การค้าฯ แล้วคุณจะยังมีตำแหน่งกันอีกไหม คนที่ออกมาประท้วงเขากล้าที่จะเผชิญกับคำสั่งย้าย ให้ออก พวกคุณไม่กล้า ก็ไม่ได้มีใครไปว่าคุณสักหน่อยมีแต่พวกคุณคอยคิดแต่ว่าคนนั้นจะด่าคนนี้จะว่า พวกคุณไม่ปกป้ององค์การฯ แล้วยังปากเสีย ไม่ใช่ก็อยู่เฉยๆ ไม่มีใครไปยุ่งกับคุณ

 • sssnnn

  คนเราทุกคนต้องมีทั้งความดี และความเลวกันทุกคน เพียงแต่ว่ายืนอยู่บนความยุติธรรมมากน้อยแค่ไหน ยอมรับว่า ผอค.สันติภาพ มีส่วนทำให้ อค.มีระเบียบวินัยในหลาย..หลายเรื่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ทำคุณประโยชน์ให้ อค.ก็มาก แต่พออยู่ไปนานเข้า ความอยุติธรรม เริ่มเข้ามาใน อค. เราเป็นลูกหม้อ อค.เราต้องทำงานอีกนานหลาย 10 ปี คุณมาแล้วคุณก็ต้องไป พวกเราที่ออกมาประท้วง เพราะเราไม่ไหว เราสุดทน เราไม่อยากฟังเสียงตามสายที่มีแต่คุณงามความดีของ ผอค. และทนไม่ได้กับการปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. การบังคับข่มขู่ให้เซ็นถอนฟ้อง ซึ่งบอกว่าเป็นการขอความร่วมมือ แต่ในที่สุด ถ้าไม่ปฏิบัติจะบังคับ ข่มขู่ มีการโยกย้าย ปลดออก (ได้ยินกับหู และได้เห็นกับตา)
  2. การไม่ขึ้นขั้นเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ 510 คน ที่ไม่ถอนฟ้อง
  3. การเอื้อประโยชน์ให้กับคนสนิท คนใกล้ชิด โดยออกคำสั่งในเรื่องการเกษียณก่อนอายุ และให้บำเหน็จภายใน 7 วัน รวมทั้งให้ 2 ขั้น เงินเดือนสุดท้ายที่คำณวนบำเหน็จประมาณ 77,000 บาท รวมจ่ายบำเหน็จไป 3,000,000 บาท ลาออกไปแล้วได้กลับเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษา
  4. การให้ขั้นพิเศษกับเจ้าหน้าที่ที่หยุดเกินระเบียบที่จะได้ขั้น และผู้บังคับบัญชาขั้นต้นมิได้ขอขั้นให้ คือ พอใจให้ใครก็ให้เลย โดยเฉพาะสาว..สวย ชอบ ชอบ
  5. ทำใหองค์กรแตกแยก แบ่งพรรค แบ่งพวก เพื่อนทะเลาะกัน
  นี่แค่ความรู้สึกที่เกิดกับตนเอง ยังมิได้ดูข้อมูลการทุจริตเรื่องอื่น ถ้าผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบนี้ องค์กรจะเป็นอย่างไร เห็นแต่พวกพ้อง ตนเอง พูดแต่ความดีของตนเอง ตัวเองดี ตัวเองเก่งคนเดียว ตัวเองทำดีตลอด ตัวเองไม่เคยมีความผิดเลย คิดว่ามันไม่ใช่นะ ไม่เคยมองตัวเองว่าไม่ดีเลย ถ้าคิดว่าตัวทำดี แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับ ก็ออกไปพิสูจน์ตัวองก่อนนะดีแล้ว กาล
  เวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเอง คิดเหรอว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่ออกมาประท้วงจะรัก จะชอบ ผอค. เพียงแต่ไม่กล้าที่จะออกมา เพราะขู่กันทุกรูปแบบ แน่จริงก็ประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ซิ ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร

 • นายคนดีเป็นนายเมืองแล้ว

  2 เดือนไม่นาน เกินรอ ผมจะรอท่านกลับมาช่วยคนองค์การค้าอีกครั้ง หลายคนไม่ชอบ แต่ก็มีอีกหลายคนที่น้ำตาซึมและเสียดายการบริหารงานของท่าน

 • ภาคการพิมพ์

  ได้ข่าวมา พวกที่นั้งประท้วงกำลังจะได้ไปอยู่ ตึก ผอ. ขอให้โชดดี แล้วพวกเราจะรอดูว่าจะเป็นอย่างไร พนักงานที่เขานั้งทำงานกันมาตลอดที่ช่วยกันนำพาองค์กรไปข้างหน้าตอนนี้กำลังเหนื่อยล้า กับการกระทำของคนไม่มีกี่คน อนาคตองค์การค้าจะเดินต่อไปอย่างไร ถ้าเจอพวกคุณครอบงำ พวกคุณสู้เพื่อองค์การค้า หรือพวกคุณสู้เพื่อใคร!!! ต่อจากนี้พวกคุณรอดูกันเอง

  พวกคุณสู้เพื่อองค์การค้า หรือพวกคุณสู้เพื่อใคร!!!
  พวกคุณสู้เพื่อองค์การค้า หรือพวกคุณสู้เพื่อใคร!!!

  ให้พวกคุณจำคำนี้ไว้แล้วทุกอย่างจะปรากฎเอง

  • Thongthai9999

   พวกผมกด็คนทำงานครับที่ออกไปประท้วง ผมทำงานไม่ขาดไม่ลาไม่สายมา 6 ปี แต่ไม่ได้ขั้นประจำปี แต่เพื่อนผมลา 35 วันไม่รวมลาพักร้อนนะได้ขั้นปกติ ตอบผมหน่อยเพราะอะไร พวกเราโดนข่มขู่ทุกรูปแบบ จะไล่ออกบ้างจะย้ายบ้าง พวกผมก็คนไม่ใช่หมานะครับ คดีที่บังคับให้ถอนฟ้องมันก็มีมาก่อนที่ไอ้เตี้ยคนนี้มันจะมาสะอีก แล้วพวกผมไปทำอะไรให้ท่าน ผมก็คนท่านก็คน มีแค่หัวโขนเท่านั้นแหละครับคุณยอร์ช