กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ(2) เปิดเอกสารช่อง 3 สั่งซื้อตำราเรียน

หลังจากที่ “ไทยพับลิก้า” นำเสนอ กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ ล่าสุดแหล่งข่าวจากองค์การค้าของสกสค. นำเอกสารและหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ มาชี้แจงเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าว

แหล่งข่าวจากองค์การค้าคุรุสภากล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.00 น. นายสหภพ โสตทิพย์ บรรณาธิการข่าวสังคม-อาชญากรรม สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ทำเรื่องสั่งซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ส่งเอกสารทางแฟ็กซ์มาถึงนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. (ผอค.) มีใจความว่าไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดกิจกรรม “คาราวานสื่อการเรียนการสอน” โดยจะสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน และสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้กับโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม 158 แห่ง ในเขตจังหวัดกระบี่,นครศรีธรรมราช และ ชุมพร โดยระบุว่าให้ออกบิลในนาม”ครอบครัวข่าว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกภัย 54″

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 นายศรีอุไร กาญจนวณิชย์ หัวหน้าส่วนฝากขายและโครงการ องค์การค้าของสกสค. นำเอกสารที่ส่งทางแฟกซ์จากช่อง 3 มายกร่างหนังสือด่วนมาก เลขที่ 5206.1/ส่งให้ ผอค. เพื่อขออนุมัติ 3 เรื่อง คือ 1)ตั้งรหัสลูกหนี้ 2)อนุมัติขายได้ก่อน ในนามของครอบครัวข่าวสาร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554 พร้อมทั้ง “ให้ส่วนลดตามเกณฑ์ปกติของลูกค้าทั่วไป” และ 3)ให้องค์การค้าของ สกสค. ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้เป็นรายโรงเรียน และส่งมอบในวันที่ 27-30-31 พฤษภาคมและ วันที่ 2 มิถุนายน โดยนายสันติภาพได้เซ็นต์อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน

ปรากฎว่า หนังสือด่วนมากฉบับนี้ยังไปไม่ถึงขั้นตอนของการลงบันทึกออกเลขรับหนังสือ ถูกดึงกลับมาแก้ไขใหม่อีกรอบ โดยตัดคำว่า “พร้อมทั้งให้ส่วนลดตามเกณฑ์ปกติของลูกค้าทั่วไป” ออกไปแล้วแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “การขายครั้งนี้ผ่านผู้ประสานการขาย โดยให้อัตราส่วนลดตามหลักเกณฑ์ ผู้ประสานการขาย” แต่ก็ยังระบุว่าให้องค์การค้าของสกสค.รับภาระเป็นผู้จัดส่งแยกเป็นรายโรงเรียนเหมือนเดิม ครั้งนี้นายสันติภาพ ได้เซ็นต์อนุมัติซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 แต่คราวนี้เรื่องได้ถูกส่งไปที่สำนักบริหารการตลาดและการขาย ฝ่ายค้าส่งลงบันทึกออกเลขหนังสือเรียบร้อย

แหล่งข่าวจากองค์การค้าคุรุสภา กล่าวว่า หากไม่ตัดคำว่าให้ส่วนลดแก่ช่อง 3 ตามเกณฑ์ของลูกค้าทั่วไป ถือเป็นการขายตรงให้กับช่อง 3 งานนี้ก็จะไม่มีใครได้ประโยชน์อะไร หมายความว่า นางพรทิพย์ เขมะรัตน์ ซึ่งมายื่นเรื่องไว้ที่สำนักบริหารการตลาดและการขาย ฝ่ายค้าส่ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

หนังสือเลขที่ ศธ 5206.1/ จึงถูกปรับปรุงแก้ไขใหม่ เปลี่ยนมาเป็น “ขายผ่านผู้ประสานการขาย” แทน แต่ก็ยังไม่ได้ตัดข้อความที่ว่า “ให้องค์การค้าของสกสค.เป็นผู้จัดส่งเป็นรายโรงเรียน”ออกไป ทั้งที่ระเบียบและหลักเกณฑ์ขององค์การค้าของสกสค.ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าจะมีอยู่ 2 รูปแบบ กล่าวคือ กรณีที่เป็นตัวแทนร้านค้าทางองค์การค้าสกสค.จะดำเนินการจัดส่งให้ แต่ถ้าเป็นผู้ประสานการขาย กรณีนี้ต้องมารับสินค้าไปจัดส่งให้กับลูกค้าเอง

จากนั้นองค์การการค้า ของสกสค.จึงเรียกนางพรทิพย์ เข้ามาเซ็นต์สัญญาจ้างรวบรวมใบสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า กันในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยแต่งตั้งนางพรทิพย์ เป็นผู้ประสานการขายมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ซึ่งถ้อยคำในสัญญาจ้างฯนี้ได้เขียนล้อระเบียบว่าด้วยการขนส่งสินค้าขององค์การค้า สกสค.

สัญญาจ้างฯระบุชัดว่า “ให้ผู้รับจ้าง(นางพรทิพย์) เป็นผู้จัดหาพาหนะ ,ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าและนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนครบถ้วน และที่สำคัญ หากผู้รับจ้างไม่ทำการขนส่ง หรือไม่จัดส่งตามที่กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ พร้อมกับเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้”

แต่เมื่อถึงเวลาผู้รับจ้างไม่มารับสินค้าไปส่งตามที่กำหนดไว้ในสัญญา แทนที่เจ้าหน้าที่จะบังคับให้ผู้รับจ้างทำตามสัญญา กลับไปช่วยผู้รับจ้างขนหนังสือไปส่งให้กับลูกค้า จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำเรื่องขอเบิกเงินค่าประสานการขายให้กับนางพรทิพย์ เป็นกรณีพิเศษอีก โดยเสนอให้หักค่าขนส่งจากส่วนลดที่ผู้ประสานการขายจะได้รับ แต่สำนักบริหารการเงินและบัญชีไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับนางพรทิพย์ได้ เพราะสัญญาจ้างฯไม่ได้ระบุเอาไว้ และที่ผ่านมา องค์การค้าสกสค.ไม่เคยมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ให้นำค่าขนสินค้ามาหักออกจากค่าประสานการขาย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่จึงได้ชงเรื่องขึ้นมาใหม่ เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินค่าประสานการขายให้กับนางพรทิพย์ เขมะรัตน์ เป็นกรณีพิเศษ และให้องค์การค้า สกสค.ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายเงินให้กับผู้ประสานการขาย กรณีที่ไม่มารับสินค้าไปจัดส่งให้กับลูกค้า แต่ผู้ประสานการขายจะต้องทำหนังสือยินยอมให้หักค่าขนส่งออกจากส่วนลดที่จะได้รับ ถึงจะเบิกเงินค่าจ้างได้ ทั้งนี้นายสันติภาพลงนามอนุมัติวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การค้าคุรุสภาตามไฟล์แนบ “ครอบครัวข่าว”สั่งซื้อตำราเรียนจากองค์การค้าของสกสค.

 • มด

  เขียนเสียยืดยาว ใจความสั้นนิดเดียว คือ ได้ค่าตอบแทนการขาย ว่างั้นเหอะ หากเซ็นต์แบบเดิมไม่ได้ แล้วหลักฐานอยู่ไหนอะ

  • Vannasak1989

   อ่านละเอียดหน่อยครับจะทราบว่า หลักฐานอยู่ตรงการแก้ไขสัญญากลับไปกลับมาเป็นการเอื้อผู้ประสานการขาย…..ครับ

 • Sandt Thai

  ค่าตอบแทนการขาย ที่ฝรั่งเรียก คอมมิชชั่น ใช่เปล่า
  ขอชมเชยสื่อที่ค้นข้อมูลมาตีแผ่ ให้ หูตาสว่าง
  เอ..แต่ว่า ถ้าเราบริจาคให้ หน่วยงานของรัฐ มี หน่วยตรวจสอบชั้นแนวหน้า คุณภาพคับแก้ว อาทิ ปปช สตง NGO ยังดูไม่ทั่ว มีกลิ่น ตุ ตุ ออกมาตลอด
  แล้ว นี่ เป็นเอกชน มี หน่วยไหน ล้วงลูก เข้าตรวจ บ้างเปล่า ? คิดคร่าว ๆ น่าจะราวร้อยชักยี่สิบ
  แล้วไม่ต้องถูกตรวจ ถูกกรอง อย่างนี้เรียกว่า พลิกวิกฤต เป็นโอกาสใช่เปล่า
  ตำแหน่งงานเบาๆ อย่างนี้มีอีกไหม สมัครได้ที่ไหน ช่อง 3 หรือ คุรุสภา ใครรู้ช่วยแจ้งด้วย ….

 • Thongthai9999

  ล้วงลึกดีมากเลยครับ ขนาดผมทำงานข้างในนั้นผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันโกงกัน

 • Tongthai

  อ่านแล้วงงอ่ะ ช่อง3FAXเรื่อง ขอซื้อหนังสือมาวันที่24พค.54เวลา19.00น.แต่นางพรทิพย์ เขมะรัตน์มายื่นเรื่องเป็นผู้ประสานการขายวันที่24พค.54ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ช่อง3FAXมา ดูจะมีเงื่อนเวลาที่ผิดปกติอยู่นะ แล้วผู้ประสานการขายทำไมไม่เป็นคนFAX แต่ช่อง3กลับต้องFAXเอง หมายควายว่าผู้ประสานไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องติดต่อขอให้ช่อง3ซื้อ ไม่ต้องFAXแจ้งความต้องการให้นายสันติภาพ แถมไม่ต้องไปรับสินค้าไม่ต้องส่งสินค้าเอง และยังไม่ต้องไปรับเงินเองอีก เพราะมีคุณปื้ดไปรับแทน ดีอ่ะ ไม่ต้องทำอะไรเลย อยู่เฉยๆก็ได้ตังค์ ..ขอสมัครสักคนซิฮะ..อยากรวยเร็วๆแบบนี้จัง