ตัวอย่าง “ซีเอสอาร์” ที่น่านับถือในไทย

สฤณี อาชวานันทกุล

หลังจากยกตัวอย่าง ซีเอสอาร์แบบไทยๆ (ที่ไม่มีใครควรลอกเลียนแบบ) ในคอลัมน์ตอนที่แล้ว ตอนนี้ผู้เขียนขอเปลี่ยนบรรยากาศ คัดสรรบางตัวอย่างของ “ซีเอสอาร์ในแก่นสาร” ที่น่านับถือในไทยมานำเสนอ โดยพิจารณาจากมุมมองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่สุด 7 ฝ่าย นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม คู่ค้า รัฐ และภาคประชาสังคม

(คลิกที่รูปเพื่ออ่าน)

ตัวอย่างซีเอสอาร์ที่น่านับถือ

  • Piyaphum K

    เยี่ยม ขอบคุณครับ

  • Pipphy

    ธุรกิจน้ำดี….

  • คนดีสังคมดี

    ต้องช่วยกันยกย่องและส่งเสริม การทำ csr in process ไม่ใช่เพียง การสร้าง image หรือ branding ภายนอกเพียงอย่างเดียว